229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Vanstadensrus Kersveiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Wednesday 23 November 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Aanteeldiere
Veilingspunt: Vanstadensrus
Area: Vanstadensrus
GPS:
-29° 98' 6076" S
27° 01' 9000" E

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Blaine Dormehl

Bemarker
Port Elizabeth
+27 81 889 9486
bdormehl@yahoo.co.za
Zastron Rouxville Vanstadensrus


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>