229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Takke

Bethlehem

(Eastern Free State / Oos-Vrystaat)

Tel: +27 58 303 5226
Faks: +27 58 303 2157
E-pos: bethlehem@vleissentraal.co.za

Adres:
C/o Cambridge- & Naudé Street / Straat, Bethlehem, 9701 PO Box / Posbus 313, Bethlehem, 9700
Pos:

KALENDERVEILINGS
Verteenwoordigers
Statistieke
Algemene veilingsvoorwaardes

Nuus

ELITE BULL GROWTH TEST CLASS / ELITE BULGROETOETSKLAS

Ons gesels met Anton Vos van Vleissentraal oor die Bulgroeitoetsklas Kompetisie.

Lees Meer >>

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>