229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Multiras Bul- & Ramveiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Friday 07 October 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Lewendig & Aanlyn
SITE: Aliwal-Noord
Area: Aliwal-Noord
GPS:
030° 42' 00" S
026° 42' 00" E

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Hendrik de Kock

Veilingskoördineerder
Port Elizabeth
+27 83 306 8402
hendrik_de_kock@yahoo.co.za
Aliwal-Noord

Mario Kruger

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 60 522 3906
mario@vleissentraal.co.za
Elliot Aliwal-Noord Lady Grey Burgersdorp Molteno Venterstad Barkly-Oos Hofmyer Zastron Rouxville Bethulie Dordrecht Queenstown Steynsburg Jamestown


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>