229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Eduan Braunvieh

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Tuesday 16 August 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Aanteeldiere | Lewendig & Aanlyn | Stoet
Area: Bloemfontein

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Mario Kruger

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 60 522 3906
mario@vleissentraal.co.za
Elliot Aliwal-Noord Lady Grey Burgersdorp Molteno Venterstad Barkly-Oos Hofmyer Zastron Rouxville Bethulie Dordrecht Queenstown Steynsburg Jamestown

Rupert Potgieter

Bemarker
Port Elizabeth
+27 82 418 8118
rupertp55@gmail.com
Elliot Lady Grey Barkly Oos


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>