229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Sentraal Karoo Meatmasterveiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Thursday 26 May 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Skape
Veilingstipe: Lewendig & Aanlyn
Veilingspunt: Be Human
Area: Bloemfontein
GPS:
28° 91' 438" S
26° 32' 573" E
Aanlyn:

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Hendrik de Kock

Veilingskoördineerder
Port Elizabeth
+27 83 306 8402
hendrik_de_kock@yahoo.co.za
Aliwal-Noord

Mario Kruger

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 60 522 3906
mario@vleissentraal.co.za
Elliot Aliwal-Noord Lady Grey Burgersdorp Molteno Venterstad Barkly-Oos Hofmyer Zastron Rouxville Bethulie Dordrecht Queenstown Steynsburg Jamestown


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>