229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

NG-Kerk Wild en Wyn Veiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Friday 11 March 2022
Tyd: 13:00
Kategorie: Wild
Veilingstipe: Lewendig & Aanlyn
SITE: Aliwal-Noord
Area: Aliwal-Noord
GPS:
30° 69' 37.5" S
026° 70' 93.8" E
Aanlyn:

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Mario Kruger

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 60 522 3906
mario@vleissentraal.co.za
Elliot Aliwal-Noord Lady Grey Burgersdorp Molteno Venterstad Barkly-Oos Hofmyer Zastron Rouxville Bethulie Dordrecht Queenstown Steynsburg Jamestown


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>