229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Roedtan Alleras Bulveiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Friday 11 November 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Aanteeldiere | Stoet
Veilingspunt: Roedtan
Area: Roedtan / Marble Hall / Groblersdal
GPS:
24° 36' 09.00" S
029° 05' 11.00" E

Foto's

Stefan Greyling

Afslaer
Bosveld
+27 83 379 7297
greylingsp@gmail.com
Limpopo

Hendrik van der Walt

Bemarker
Bosveld
+27 83 628 9301
vdwalthp@senco.co.za
Roedtan / Marble Hall / Groblersdal

HP van der Walt

Bemarker
Bosveld
+27 81 011 2049
vdwalthp@senco.co.za
Mookgophong (Naboomspruit) Roedtan / Marble Hall / Groblersdal


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>