229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Breeders Pride Selected Angora Sale

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Thursday 10 March 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Bokke
Veilingstipe: Aanteeldiere | Stoet
SITE: Graaf-Reinet
Area: Graaff-Reinet
GPS:
030° 42' 00" S
026° 42' 00" E

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Andre Van Zyl

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.com
Cradock Colesberg Aberdeen Beaufort-Wes Middelburg Graaff-Reinet Hanover Noupoort Gariepdam De Aar Victoria-Wes

Philip Piek

Bemarker
Port Elizabeth
+27 83 309 4144
malindapiek@gmail.com
Aberdeen Graaff-Reinet


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>