229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Geduldfontein Konsortium

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Tuesday 22 February 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Skape
Veilingstipe: Aanteeldiere | Lewendig & Aanlyn | Stoet
SITE: Geduldfontein
Area: Steynsburg
GPS:
030° 42' 00" S
026° 42' 00" E
Aanlyn:

Foto's

Jakkie Nel

Vryskutafslaer
Port Elizabeth
+27 82 845 6901
jnel@jabama.co.za
Vleissentraal PE

Hendrik de Kock

Veilingskoördineerder
Port Elizabeth
+27 83 306 8402
hendrik_de_kock@yahoo.co.za
Aliwal-Noord

Mario Kruger

Uitvoerende Direkteur
Port Elizabeth
+27 60 522 3906
mario@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>