229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Something Meaty Suffolk en Dormer Veiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Friday 28 January 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Skape
Veilingstipe: Aanteeldiere | Lewendig & Aanlyn | Stoet
SITE: Lower Orpendale Barkly-Oos
Area: Barkly-Oos
GPS:
30° 51' 18.2" S
027° 24' 18.6" E
Aanlyn:

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Andre Van Zyl

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.com
Cradock Colesberg Aberdeen Beaufort-Wes Middelburg Graaff-Reinet Hanover Noupoort Gariepdam De Aar Victoria-Wes


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>