229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Leeuwdoorns Boerbokke

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Saturday 11 June 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Bokke
Veilingstipe: Aanteeldiere | Lewendig & Aanlyn | Stoet
Veilingspunt: Warmbad Veemark
Area: Bela-Bela (Warmbad) / Modimolle (Nylstroom)
GPS:
24° 54' 52.00" S
028° 21' 52.00" E
Aanlyn:

Foto's

Stefan Greyling

Afslaer
Bosveld
+27 83 379 7297
greylingsp@gmail.com
Limpopo

Carel Chalmers

Bemarker
Bosveld
+27 82 896 9586
pcjtrading@limpopo.za.net
Bela-Bela (Warmbad) / Modimolle (Nylstroom)


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>