229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Nasionale Charolais Veiling / Charolais National Auction

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Friday 19 August 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Stoet
Veilingspunt: Be Human Bloemfontein
Area: Bloemfontein
GPS:
28° 9142' 185" S
026° 3238' 924" E

Foto's

Allan Sinclair

Afslaer
Bloemfontein
+27 82 5280059
allan.sinclair@vleissentraal.co.za
Bloemfontein

Danie Pienaar

Bemarker
Bloemfontein
+27 82 893 6721
petruswesselsboerdery@vodamail.co.za
Bloemfontein


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>