229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Qualitrio Bonsmaras

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Thursday 26 May 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Stoet
Veilingspunt: Viljoenskroon
Area: Viljoenskroon
GPS:
27° 086' 6301" S
26° 701' 714" E
Aanlyn:

Foto's

Mike Killasy

Vryskutafslaer
Bloemfontein
+27 82 378 8112
mnck@mweb.co.za
South-Africa/Suid-Afrika

Janus Oberholzer

Bemarker
Bloemfontein
+27 82 922 1265
jloberholzer@vodamail.co.za
Bothaville/Wesselsbron/Viljoenskroon


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>