229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Bloodline Borane

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Saturday 12 February 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Stoet
Veilingspunt: Dewetsdorp
Area: Dewetsdorp
GPS:
29° 5840' 313" S
026° 6374' 913" E
Aanlyn:  

Foto's

Allan Sinclair

Afslaer
Bloemfontein
+27 82 5280059
allan.sinclair@vleissentraal.co.za
Bloemfontein

Fanie Els

Bemarker
Bloemfontein
+27 83 409 7381
driekop_els@yahoo.com
Excelsior

Gert Coetsee

Bemarker
Bloemfontein
+27 82 414 5177
gert@vleissentraal.co.za
Branfort/Verkeerdevlei/Excelsior


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>