229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Middelburg Kersveiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Tuesday 06 December 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Aanteeldiere
SITE: NG-Kerk Middelburg Karoo
Area: Middelburg
GPS:
030° 42' 00" S
026° 42' 00" E

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Coert Vorster

Bemarker
Port Elizabeth
+27 72 211 5600
cpvorster@midkaroo.co.za
Middelburg Oos-Kaap


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>