229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

JT & CO Speenkalfveiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Thursday 22 September 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Lewendig & Aanlyn | Speenkalf / Speenlam
Veilingspunt: JT & Co Veilingskrale
Area: Douglas
GPS:
-29° 09' 3680" S
1354° 1354' 1354" E

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Willem Botha

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 72 868 4087
willem@vleissentraal.co.za
Wes-Kaap Suid-Kaap


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>