229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Richmond Slagveeveiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Thursday 21 July 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Skape
Veilingstipe: Slagvee
SITE: Richmond
Area: Richmond
GPS:
030° 42' 00" S
026° 42' 00" E

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Willem Liebenberg

Bemarker
Port Elizabeth
+27 82 976 6866
wtliebenberg@gmail.com
De Aar Hanover


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>