229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Maandelikse Aanlynveiling

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Friday 01 July 2022
Tyd: 13:00
Kategorie: Beeste
Veilingstipe: Slegs Aanlyn
SITE: Douglas
Area: Douglas
GPS:
030° 42' 00" S
026° 42' 00" E

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Willem Botha

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 72 868 4087
willem@vleissentraal.co.za
Wes-Kaap Suid-Kaap


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>