229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Mertoun Dormer

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Saturday 05 March 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Skape
Veilingstipe: Aanteeldiere | Lewendig & Aanlyn | Stoet
Veilingspunt: Aliwal-Noord
Area: Bloemfontein
GPS:
030° 42' 00" S
026° 42' 00" E
Aanlyn:

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Hendrik de Kock

Veilingskoördineerder
Port Elizabeth
+27 83 306 8402
hendrik_de_kock@yahoo.co.za
Aliwal-Noord

Mario Kruger

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 60 522 3906
mario@vleissentraal.co.za
Elliot Aliwal-Noord Lady Grey Burgersdorp Molteno Venterstad Barkly-Oos Hofmyer Zastron Rouxville Bethulie Dordrecht Queenstown Steynsburg Jamestown


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>