229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181

Hencil Dohne

Voeg by Persoonlike Kalender
Datum: Wednesday 26 January 2022
Tyd: 11:00
Kategorie: Skape
Veilingstipe: Aanteeldiere | Lewendig & Aanlyn | Stoet
SITE: Grootvlei, Barkly-Oos
Area: Barkly-Oos
GPS:
30° 59' 51.4" S
027° 34' 50.9" E
Aanlyn:

Foto's

Andre van Zyl

Afslaer
Port Elizabeth
+27 84 587 7660
andrevz@vleissentraal.co.za
Vleissentraal PE

Mario Kruger

Areabestuurder
Port Elizabeth
+27 60 522 3906
mario@vleissentraal.co.za
Elliot Aliwal-Noord Lady Grey Burgersdorp Molteno Venterstad Barkly-Oos Hofmyer Zastron Rouxville Bethulie Dordrecht Queenstown Steynsburg Jamestown


Nuus

NYLSVLEI GAME VEILING

Uitsonderlike Volwasse Manlike Diere

Lees Meer >>