Bloemfontein

Tel: 051 451 1439
Faks: 051 451 1883
E-pos: bloemfontein@vleissentraal.co.za

Adres:
H/v Abrahamskraal- & Boshofpad, Bainsvlei, 9338

Posadres:
Posbus 17187, Bainsvlei, 9338

kaart

Bloemfontein Veilings

Sentraal-Vrystaat

Kennisgewings